Lituanistinės ir menų mokyklos „Moksliukas“ 2023m. finasavimas ir atsiskaitymas už panaudotas lėšas.

2023m. mūsų mokykla gavo iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 11,040.00 eurų, kurie buvo skirti lituanistinio švietimo programai vykdyti. Suma, kurią mūsų mokykla gavo, priklausė nuo užregistruotų Mokinių registre vaikų skaičiaus bei vykdomos programos apimties.

Pagal sutartį, sudarytą tarp mokyklos ir LR ministerijos, tinkamos finansuoti išlaidos yra tos, kurios patirtos nuo 2023m. sausio 1d. iki 2023m. gruodžio 31d. ir kurios yra skirtos: 1. patalpų nuomai ir/ar išlaikymui (mokesčiams už vandenį, energiją, komunalines ir ryšio paslaugas), 2. lituanistinio švietimo vykdytojo darbui atlyginti, 3. būtinų ugdymo priemonių įsigijimui ar nuomai (vadovėliams, pratyboms, plakatams ir kt.), 4. valiutos keitimui ir banko paslaugų mokesčiams.

Lituanistinė ir menų mokykla „Moksliukas“ šiais metais gautas finasavimo lėšas panaudojo mokytojų algoms padengti. Tai padėjo mums nepadidinti tėvų apmokestinimo už mokslus, nežiūrint to, kad mokesčiai už elektrą ir dujas žymiai pakilo nuo praeitų metų rudens. Mūsų nuostata buvo nepakelti tėvams mokesčio ir tuo neapsunkinti šeimų finansiškai. LR skirtas finansavimas padėjo išlaikyti kvalifikuotus pedagogus kiekvienoje klasėje, nežiūrint to, kad kai kuriose klasėse yra po nedaug mokinių. Taipogi, finansavimas padėjo išlaikyti atskiras pagal amžių ir programą klases, kas yra tiesiogiai susiję su kokybišku lietuvių kalbos mokymu.

Iš nuosavų lėšų mokykla šiais metais padengė mokesčius už patalpų nuomą, kanceliarines priemones, naują printerį, spausdinimo popierių, rengė šventes ir kt.

Iš viso mokykla gavo iš Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 11,040.00 eurų. Nuo 2023m sausio 1d. iki 2023m. gruodžio 31d. mokytojų atlyginimams panaudojo 11,966.66 eurų. Mokykla iš savo lėšų panaudojo 926.66 eurų mokytojų atlyginimams.

Jeigu yra su finansavimu susijusių klausimų, kreipkitės į mokyklos finansininkę Svetlaną Karpavičienę: 07515000110, arba vadovę: Ilianą Makarauskienę: 07737761713.

“Moksliuko” 20-mečio Jubiliejaus šventė, 11/11/2023.

Kviečiame pasižvalgyti po nuotraukas iš praėjusios “Moksliuko” šventės. Vaikai taip linksmai dainavo ir šoko, o choras bei šokių ansamblis papuošė visą šventę. Atvykusi iš ambasados į šventę diplomatė Virginija Umbrasienė padėkojo mokytojoms bei tėvams už indėlį į lietuvybės puoselėjimą išeivijoje. Linksma buvo kartu su visais išmokti naują liaudies šokį. Bet įdomiausia buvo išgirsti prisiminimus iš “pirmųjų lūpų” apie mokyklos įkūrimą bei pasiklausyti buvusių mokinių atsiliepimų.

Ačiū visiems, kas dalyvavote, koncetravote ar kitaip buvote su mumis: dėkojame vaikučiams, tėveliams, jų šeimos nariams, pastoriams, svečiams iš ambasados, chorui “Gausa” bei tautinių šokių kolektyvui “Versmė”, buvusiems mokytojams bei mokiniams už atsiliepimus, prisiminimus bei buvimą kartu! Kaip smagu turėti tokią bendruomenę, kuri mato bendrą tikslą ir kartu jį kuria.

Nuotraukas žiūrėkite mūsų facebook puslapyje:

https://www.facebook.com/photo?fbid=859055216219768&set=pcb.859061146219175

Dėmesio dėmesio! 2023 metai – tai “Moksliuko” Jubiliejiniai metai! Nes mums sukanka net 20 gyvavimo metų! Į “Moksliuko” gimtadienio šventę yra kviečiami visi, kurie kažkuriuo metu buvote arba tebesate mūsų mokyklos dalimi, t.y. buvę bei dabartiniai mokytojai, moksleiviai, tėvai, šeimos nariai bei draugai.

Ypač norėtume pamatyti pirmųjų laidų moksleivius ir išgirsti apie jų patirtį mokantis lietuvių kalbos.

Šventė vyks lapkričio 11d., šeštadienį, 12.00-14.00 val. Lietuvių krikščionių bažnyčios patalpose, adresu:

698 Woolwich Road, Woolwich, SE7 8LQ.

Ateikite kartu pasidžiaugti mūsų švente! Jūsų laukia linksma programa, susitikimas su buvusiu ir dabartiniu mokytojų kolektyvu, svečiai iš ambasados, o taip pat karšti gėrimai su šventiniu tortu.

Iki pasimatymo!

Mieli tėveliai!

Lituanistinė ir menų mokykla “Moksliukas” Londone kviečia vaikučius nuo 4 metų smagiai mokytis lietuvių kalbos. Adresas: 1 Radland Road, Canning Town, E161LN. Mokslo metų pradžia- Rugsėjo 16d. Registracijos dienos- rugsėjo 6 bei 7 dienomis, mokyklos patalpose, nuo 18.00-20.00 val.

Daugiau informacijos bei kuriomis dienomis vyksta pamokos ieškokite internete: www.moksliukas.co.uk bei facebook puslapyje: @Lituanistinė ir menų mokykla “Moksliukas”, arba rašykite mums į: info@moksliukas.co.uk

#renkuosilituanistinęmokyklą, #GlobaliLietuva, #lietuviųkalba, #lituanistinisugdymas .

https://fb.watch/mIiSX17rb3/

Su Naujaisiais metais visą mūsų kolektyvą: dabartinius bei jau išėjusius moksleivius, tėvus, globėjus, mokytojus bei visus mūsų internetinio puslapio lankytojus! Te šie metai atneša daug šviesių, ramybės kupinų, dienų!

Toliau rasite naują tvarkaraštį. Kviečiame naujus vaikučius prisijungti prie mūsų mokyklos. Šiuo metu veikia:

ikimokyklinė grupė (šeštadieniais, 10.00-13.00 val)

priešmokyklinė grupė (šeštadieniais, 10.30-13.00 val)

pirma klasė (antradieniais, 17.00-20.00 val)

trečia klasė (šeštadieniais, 10.00-13.00 val)

Iki pasimatymo!

Tvarkaraštis 2023m.m.

Sausis

03-07

09-14 mokesčių savaitė

16-21

23-28

Vasaris

30-04

06-11 mokesčių savaitė

13-18

20-25

Kovas

27-04

06-11 mokesčių savaitė

13-18

20-25

27-01

Balandis

Velykinės atostogos: 03.04-15.04

17-22 mokesčių savaitė

24-29

Gegužė

01-06

08-13

15-20 mokesčių savaitė

29-03

Birželis

05-10

12-17

19-24 depozito savaitės

26-01

Liepa

03-08

10-15 Pažymėjimų įteikimo ir mokslo metų užbaigimo savaitė.

Sveikiname su rugsėjo 1-ąja

Mieli tėveliai/globėjai, vaikai bei mokytojai,
Sveikiname jus su rugsėjo 1-ąja, Žinių ir mokslo diena!
Kviečiame į Lituanistinės mokyklos registraciją, kuri vyks rugsėjo 7-8 d., Canning town patalpose, adresu: 1 Radland rd, E16 1LN, 17.00-20.00 val.
Iki greito!

Sveiki mieli tėveliai, globėjai bei moksleiviai

Nors daugelio jūsų dar nepažįstu, tačiau viliuosi, jog vasarai pasibaigus, mes galėsime visi susitikti mokykloje ”Moksliukas”.
Norėčiau prisistatyti: aš esu Iliana Makarauskienė; pradinių klasių mokytoja. Džiaugiuosi, jog esu pakviesta nuo naujų mokslo metų vadovauti ”Moksliukui”, nes turiu galimybę prisidėti ir pratęsti lituanistinį vaikų švietimo darbą, kurį pradėjo Lietuvių Kriksčionių Bažnyčia Londone, o puoselėjo direktorė Gytė Eismontienė. G. Eismontienė yra buvusi ir mano nuostabi vadovė, kuomet šioje mokykloje aš dirbau pradinių klasių mokytoja (2008-2010 mm.) Džiugu ir tai, jog pažįstu ir puikias mokyklos mokytojas, lituanistinio, ir ne tik, darbo su vaikais dėka.

Šiuo metu yra formuojamos klasės, ir kiek jų bus naujais mokslo metais, priklausys nuo jūsų, tėvelių. Aš labai laukiu, kad dauguma mokinių grįš rugsėjo mėnesį, ir tęs pradėtus lietuvių kalbos mokslus. Taip pat tikiu, kad atsiras ir naujų vaikučių, kurie norės mokytis gimtosios kalbos šioje mokykloje.

           Keleta svarbių datų:

Registracijos dienos 2022-2023 m.m vyks rugsėjo 7- 8 d, t.y. trečiadienį ir ketvirtadienį, 17.00-20.00 val., adresu: 1 Radland Road, Canning Town, London, E16 1LN. Tiek sugrįžtantys, tiek ir nauji tėvai, gali atvykti registruotis šiomis dienomis.

Taip pat primenu, jeigu dar to napadarėte, kad užsisakytumėte vadovėlius iš knygyno ”Knygnešys” www.knygnesys.co.uk, arba atsivežtumėte patys iš Lietuvos. Vadovėlių sąrašus jums išdalino jūsų mokytoja. Juos taip pat rasite ir mūsų mokyklos internetiniame puslapyje: www.moksliukas.co.uk.
Jeigu turite klausimų, skambinkite žemiau nurodytu telefonu.

Linkiu malonių vasaros atostogų!

Su meile,
Iliana Makarauskiene
07737761713

Mieli tėveliai/globėjai, mokiniai bei mokyklos mokytojos,

Noriu padėkoti, kad buvau Lituanistinės ir menų mokyklos Moksliukas dalimi 19 metų nuo jos įkūrimo pradžios, jog galėjau prisidėti prie jūsų vaikų lietuvių kalbos tobulėjimo, turėjau privilegiją matyti juos augančius ir besikeičiančius. Buvo nuostabu su jumis ir jūsų vaikais bendrauti, dalintis sava patirtimi ir žiniomis. Buvo labai gera vadovauti ir kurti mokyklą, kurioje vaikai galėtų augti ne tik lietuvių kabos žiniomis, bet ir gerai jaustis. Dėkoju nuostabiosioms mokyklos mokytojoms už galimybę kartu dirbti, jūs esate nepakartojamos! Linkiu Jums kuo dideliausios sėkmės ir tariu visiems sudie.

Šilčiausi linkėjimai.

Gytė Eismontienė

Lituanistinės mokyklos “Moksliukas” tėveliams

Lituanistinės mokyklos “Moksliukas” tėveliams

Brangūs tėveliai, norime informuoti apie Lituanistinės mokyklos “Moksliukas”, kuri priklauso Lietuvių krikščionių bažnyčiai, vadovų pasikeitimą. Gytei Eismontienei, iki šiol vadovavusiai mokyklėlei, šie mokslo metai yra paskutiniai. Labai gaila, bet ji nusprendė palikti šią poziciją. Mes nuoširdžiai jai dėkojame už įdėtas pastangas bei triūsą puoselėjant lituanistinės mokyklos veiklą ir linkime sėkmės tolimesniuose jos žingsniuose. Tuo pačiu informuojame, kad nuo š.m. rugsėjo mėn. lituanistinės mokyklos vadovės pareigas perima Iliana Makarauskienė. Lituanistinė mokykla „Moksliukas“ ir toliau tęs savo veiklą bei įdirbį, todėl labai lauksime jūsų vaikučių atvykstant rugsėjį toliau tęsti pradėtų mokslų. Tikimės jus visus pamatyti rugsėjo mėnesį ir linkime puikių artėjančių vaikų atostogų.

Nuoširdžiai,

Lietuvių krikščionių bažnyčios administracija