Mokytojai

Lituanistiniame “Moksliuko” skyriuje nuo pat mokyklos įkūrimo dirbo tik kvalifikuoti pedagogai – tokios nuostatos laikomasi ir toliau. Visų mokytojų kvalifikacijos patvirtintos NARIC ir atitinka ne tik Lietuvoje, bet ir Jungtinėje Karalystėje mokytojams keliamus reikalavimus.

Mokykla laikosi nuostatos, kad mokytojas yra ne vien dalyko mokytojas, bet taip pat ir mokinių, ir tėvelių padėjėjas bei bičiulis. Mokyklos mokytojai stengiasi sukurti šiltą ir draugišką atmosferą, kurioje vaikas, lavindamas savo sugebėjimus, jaustųsi laimingas ir pajustų mokslo atradimo džiaugsmą.

Lituanistinio skyriaus mokytojos

Gytė Eismontienė – Lituanistinio skyriaus vadovė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Gimiau ir augau Lietuvos sostinėje  Vilniuje, mokiausi Žirmūnų gimnazijoje. Nepaprastai mėgau skaityti , knygos būdavo mano geriausios draugės ir laisvalaikiu , ir per lietuvių kalbos pamokas.Tad ir pasirinkau tokią specialybę, kurioje būtų galima daug skaityti – lietuvių kalbą bei literatūrą Vilniaus Pedagoginiame  Universitete. Po penkerių metų lietuvių literatūrologijos studijų 1995-aisiais metais jį baigiau  humanitarinių mokslų magistro laipsniu.

Iki atvykimo gyventi į Londoną pedagoginį darbą dirbau Vilniaus Žemynos gimnazijoje bei Senvagės vidurinėje mokykloje.

2000-aisiais metais su šeima persikėlėme gyventi  į Londoną.

2003-iaisiais metais buvau viena iš “Moksliuko” mokyklos įkūrėjų, atsakinga už lituanistinį švietimą. “Lituanistinėje ir menų mokykloje Moksliukas” dirbu nuo pat šios mokyklos gimimo : dėstau lietuvių kalbą, literatūrą, Lietuvos istoriją bei vadovauju Lituanistiniam mokyklos skyriui. Nuostabu stebėti, kaip mokykla per šiuos visus gyvavimo metus keitėsi ir augo. Džiugu, kad  gyvenant svečioje šalyje lietuviai nepamiršta gimtosios kalbos, skatina savo vaikučius mokytis lietuvių kalbos. Noriu, kad mano mokiniai ne tik išmoktų gramatikos, laisvai skaityti lietuviškai, bet ir mąstyti, analizuoti šiuolaikį pasaulį, atskirti, kas vertinga. Lietuvių kalbos mokomės diskutuodami, žaisdami mokomuosius žaidimus, vaidindami.  Smagu, jog kai kurie mūsų mokyklos mokiniai grįžę į Lietuvos mokyklas puikiai įsilieja į mokinių gretas, mokėdami lietuvių kalbos gramatiką nė kiek ne prasčiau, nei mokiniai niekuomet nepalikę gimtinės.

Danutė Beniušienė – pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytoja.

Gimiau ir augau Žemaitijoje – Mažeikių rajone. 1975-aisiais metais įstojau į Šiaulių Pedagoginį Universitetą – pedagogikos ir metodikos specialybę. Nuo 1979-ųjų  metų dirbau Kauno “Martyno Mažvydo” pradinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Šioje mokykloje mokytojavau 27-erius metus ir įgijau mokytojos metodininkės kvalifikaciją.

Į Londoną atvykau 2005-aisiais metais.  Tų pačių metų rudenį pradėjau mokytojauti vienoje Londono  lituanistinių mokyklėlių. 2006-aisiais metais buvau pakviesta dirbti lietuvių kalbos mokytoja “Lituanistinėje ir menų mokykloje Moksliukas”. Čia  mokau pradinių klasių mokinius lietuvių kalbos ir rašto, puoselėju meilę šeimai, Lietuvai, gamtai, žmonėms.

Laisvalaikiu mėgstu leisti laiką su šeima, skaityti krikščionišką literatūrą, keliauti.

Edita Juchnevičienė – mažųjų grupių lietuvių kalbos ir darbelių mokytoja.

Gimiau Klaipėdos krašte 1972-aisiais metais. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais metais baigiau Gargždų II-ąją vidurinę mokyklą.

Noras piešti lėmė mano pasirinkimą studijuoti Šiaulių Pedagoginiame Institute, ten įgijau dailės mokytojos scpecialybę.
Pedagoginį darbą pradėjau dirbti Vilniuje 1998-aisiais m., privačioje krikščioniškoje mokykloje. 2001-aisiais m., išvykus gyventi į Vengriją, teko dirbti dailininke-dekoratore Budapešto Internacionalinėje Animacijos studijoje ,,Varga studio” įgyvendinant įvairius animacinius projektus.
 
 2011-aisiais metais persikėliau gyventi į Londoną , tais pačiais metais pradėjau dirbti Lituanistinėje ir menų mokykloje Moksliukas .
 
Šioje mokykloje dirbu su 4-5-erių metų vaikais. Pamokose  mokinu, skatinu vaikus kalbėti jų gimtąja kalba , plečiame  jų lietuvių kalbos žodyną. Dailė, linksmi žaidimai, darbeliai, dainelės, eilėraštukai, vaidinimai man ne tik padeda įgyvendinti šiuos tikslus, bet ir lavina mažuosius daugelyje sričių. Džiaugiuosi, kai vaikai noriai eina į šią mokyklą, o mane tai skatina ieškoti naujų, smagių būdų padėti vaikams nepamiršti gimtosios kalbos svetimoje šalyje.
 

Jūratė Mejerovienė – paruošiamųjų klasių lietuvių kalbos bei darbelių mokytoja.

Gimiau ir augau Panevėžyje. 2000 – aisiais metais baigiau Panevėžio Mykolo Karkos vidurinę mokyklą. Man patiko piešti ir visada mėgavausi kurdama, todėl pasirinkau tęsti mokslus Panevėžio Kolegijoje. Baigusi mokslus Kolegijoje įgijau pradinės mokyklos mokytojos ir pagrindinės mokyklos dailės mokytojos kvalifikaciją.

2006 – aisiais metais su šeima atvykau į Londoną. Atvykusi toliau tęsiau mokslus menų ir kūrybos srityje.

2015 – aisiais metais pradejau dirbti krikščioniškame darželyje Moksliukas. Čia dirbdama džiaugiuosi nuostabiu kolektyvu, darbu komandoje, bendravimu su vaikais ir matydama mažųjų augimo bei brendimo progresą.

2021 – aisiais metais buvau pakviesta dirbti Lituanistinėje ir menų mokykloje Moksliukas. Šioje mokykloje dirbu su paruošiamųjų klasių vaikais. Mokau juos lietuvių kalbos, skaitymo, rašymo ir bendravimo pagrindų. Noriu, kad vaikams patiktų mokytis, siekti gerų rezultatų bei susikaupimo, kad mokydamiesi lietuvių kalbos džiaugtųsi savo pasiekimais, įgytų pasitikėjimo savimi ir vis drąsiau reikštų savo mintis bei idėjas. Tikiu, kad visi drauge bendraudami, žaisdami, skaitydami, rašydami ir darydami įvairius darbelius ne tik kartu puikiai leisime laiką, bet ir praplėsime vaikų lietuvių kalbos žodyną, sugebėjimą bendrauti bei pagarbą vienas kitam.