Istorija

2003-iaisiais metais Londone įkurta Lituanistinė ir menų mokykla “Moksliukas”. (ECKT-Lithuanian Christian Church Culture School “Moksliukas” Charity Reg. No. 251549)

Mokyklos įkūrėjas – Lietuvių Krikščionių Bažnyčia Londone. Mokykla pradėjo savo veiklą dirbant vieną dieną savaitėje su viena 10-ties mokinių klase. Mokyklai augant ir plečiantis susiformavo du pagrindiniai skyriai : Lituanistinis ir Muzikinis.

Mokyklos moksleiviai aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės renginiuse Londone.

Muzikinio skyriaus mokiniai bei choras kasmet dalyvauja Londono Jaunųjų Talentų konkurse, skirtame Motinos dienai,o mokytojus bei tėvelius džiugina laureatų diplomais. 2007-aisiais metais šiame konkurse Žygimantas Adomavičius tapo nugalėtoju vokalistų kategorijoje ir buvo apdovanotas statulėle “Gimiau skambėti”, 2008-aisiais metais vokalistų kategorijoje nugalėtoja tapo mūsų mokyklos mokinė Živilė Ūselytė, ji buvo apdovanota pagrindiniu prizu. Dar septyni mokyklos muzikantai buvo apdovanoti laureatų diplomais. Muzikinio skyriaus moksleiviai bei choras aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės renginiuose : Sekminių šventėse, lietuviškose Kalėdinėse bei Velykinėse mugėse, Draugystės tilto stovyklose, įvairiuose minėjimuose , Lietuvos Respublikos ambasados Londone organizuojamuose renginiuose, Maldos pusryčiuose, važiuoja į Lietuvą atstovauti išeivijos festivaliuose bei įvairiose šventėse, vaikų namuose ir kt.

Aktyviai dalyvaujame ir vietinės Newham savivaldybės organizuojamuose renginiuose : keletą metų iš eilės mokyklos muzikantai atstovavo Lietuvą Rytų Europos šalių pristatymuose, 2007-aisiais metais savivaldybės prašymu dalyvavome muzikos ir šokio projekte “Dancing in the Streets”, koncertuojame Kalėdiniuose savivaldybės organizuojamuose koncertuose. 2008-aisiais metais už aktyvų dalyvavimą Kalėdiniuose koncertuose mokyklos chorui buvo įteikta simbolinė statulėlė, kurią iškilmingai įteikė 2008-ųjų metų vasaros Pekino olimpinių žaidynių čempionė rekordininkė , Didžiosios Britanijos bėgikė Christinė Ohuruogu. Savivaldybės kvietimu keletą metų mūsų mokyklos mokiniai atstovavo mokyklą vaikų parlamente (angl. Newham Children`s Parliament Summer Congress). 2008-aisiais metais Rytų Londone Beckton bendruomenių centre svečiavosi Velso princas Charles su žmona Camilla. Šiame centre veikia kelios jaunimo grupės, kurių veiklą remia Princo Charles įsteigtas jaunimo fondas (angl. Prince`s Youth Trust). Šio vizito metu princui buvo pristatyta mūsų mokyklos veikla.

2006-aisiais metais Londone vykusioje lietuviškų mokyklų šventėje/konkurse “Graži mūsų šeimynėlė” mūsų mokykla tapo nugalėtoja ir buvo apdovanota Tautiškiausios Lituanistinės Mokyklos Jungtinėje Karalystėje nominacija, kurią įsteigė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR vyriausybės.

Lituanistinio skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos ambasados organizuojamuose renginiuose : 2007-aisiais metais kovo 11-osios dienai paminėti ambasadoje vyko Lietuvių kalbos Olimpiada, net 5 mokyklos mokiniai buvo apdovanoti nugalėtojų diplomais. Taip pat dalyvavom JK lituanistinių mokyklų mokinių padėkos laiškų rašymo ir siuntimo Lietuvos kariams atliekantiems tarptautinę misiją Afganistane ir Irake projekte. Džiaugiamės, kad tokių projektų metu mokiniai geba pritaikyti tuos rašymo bei skaitymo lietuvių kalba įgūdžius, kuriuos įgyja besimokydami mūsų mokykloje. 2014-aisiais metais mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo labai įdomiame konkurse, kurį rengė Kauno miesto „Skinijos“ fabrikas. Vaikai piešė savo svajonių kojines, kurias siuntėme vienu didžiuliu voku į Lietuvą šio konkurso organizatoriams. 2015-aisiais metais dalyvavome tarptautiniame piešinių konkurse “Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse” vasario 16-osios dienos proga , kurį organizavo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus. Mokinių darbai buvo visa savaitę eksponuojami muziejaus parodų salėje, o mokykla buvo apdovanota Padėkos raštu kaip aktyviausiai dalyvavusioji.

Esame viena iš seniausių Jungtinės Karalystės lietuviškų mokyklų. Daug mūsų mokyklos mokinių aplinkybių vedami turėjo grįžti gyventi į Lietuvą, kur sėkmingai pritapo lietuviškose mokyklose, kadangi jų lietuvių kalbos gebėjimai puikiai atitiko pasirinktos klasės reikalavimus. O tie mokiniai, kurie mokosi lietuvių kalbos ir nežada grįžti į Lietuvą, džiaugiasi gerais rezultatais bei geba kalbą pritaikyti kasdienybėje, bendraudami su draugais, giminaičiais.