Lituanistinis skyrius

Kiekvienas vaikas yra asmenybė ir jo mokymosi kelias yra savitas. Būtent šiuo aspektu vadovaujantis mokiniai yra skirstomi į klases.

Pirmiausia taikomasi prie konkrečios šeimos poreikių – ar vaikučio šeimos tikslas yra grįžti į Lietuvą, ar šeima ketina likti gyventi Didžiojoje Britanijoje ir norima vaiką tiesiog išmokyti lietuvių kalbos.
Jeigu šeima planuoja artimiausiu metu grįžti į Lietuvą, tuomet vaikas paskiriamas į tą klasę, kurioje jis tęs mokslus ir gimtinėje.

Tačiau jeigu šeima neplanuoja grįžti į Lietuvą ir norima, kad vaikas išmoktų taisyklingai lietuviškai kalbėti, skaityti bei rašyti, tuomet vaikas keliamas į jo/jos lygį atitinkančią klasę, kuri gali būti ir žemesnė, nei priklausytų pagal vaiko gimimo metus.

Todėl vienoje klasėje gali mokytis skirtingo amžiaus vaikai.
Svarbiausias siekis – netraumuoti vaiko per sunkia programa, leisti kiekvienam mokytis pagal jo tempą ir sugebėjimus.