Lituanistinė ir menų mokykla, įsikūrusi Londone

Lituanistinės ir menų mokyklos “Moksliukas” bendrasis ir pagrindinis tikslas – padėti mokiniui pagilinti jo/jos lietuvių kalbos žinias.

Į mokyklą priimame vaikučius nuo 4-erių metų amžiaus.

Mokykloje vaikai mokosi rašyti,skaityti, bendrauti lietuvių kalba. Mažųjų grupėse vaikai mokosi žaisdami, daro daug kūrybinių darbelių. Aukštesnėse klasėse jau mokosi lietuvių kalbos gramatikos, o savo išmoktas žinias mokiniai taiko praktiškai : rašo laiškus mamos, tėčiams, močiutėms,  rašinėlius ir kt.

Mokslo metų gale vaikai gauna baigimo Pažymėjimus.

Mūsų internetinėje svetainės nuotraukų galerijose galite susipažinti su mūsų pamokų rutina bei pasižvalgyti po mūsų švenčių albumus.

Mus rasite ir facebook puslapyje – Lituanistinė ir menų mokykla Moksliukas. Kviečiame susidraugauti! Taip galėsite sekti mus mokslo metu bėgyje, matyti džiugius savo vaikų veidelius švenčių metu, dalintis nuotraukomis su giminaičiais ar tiesiog stebėti, kaip mokiniai tobulėja lietuvių kalbos žiniomis, grožėtis jų piešiniais bei kitais meno darbeliais.

Šiuo metu mokykloje “Moksliukas” veikia skyriai: