2014 / 2015 m.m.

Palydėdami rudenį su vyresniųjų klasių mokiniais sumanėme sukurti savo rudeninį medį – dabinome jį įvairiaspalviais lapais, vingiavome kamieno žievę gelsvais ruoželiais, šakos plėtojosi bandant įvaldyti plonojo teptuko galimybes..Kiekvieno medis tapo gyvas, unikalus ir nepakartojamas. Nematomi fosforo dažai suspindo užgesinus šviesas. Taip gimė ir mūsų rašinėliai – koks gi mano ir tik mano medis rudenį ? Tikriausiai stebuklingas, kitoks nei kiti, švytintis naktį, kviečiantis pasėdėt šalia ir pasvajoti 🙂


****************************************************************************************************************************************
Pasitikdami mūsų mokyklos Kalėdinę šventę – Senių Besmegenių puotą – nusprendėme pasipuošti salę neįprastais Seniais Besmegeniais – jie visi yra mūsų pačių antrininkai, su mūsų vardais ! Argi ne šaunūs mūsų besmegeniukai ? Po šventės parsinešus juos namučio, jie smagiai sau kabės kur ant sienos, tyliai primindami, kokia šauni buvo Kalėdinė šventė 🙂


****************************************************************************************************************************************
Savo artimiesiems – mamytėms, tėveliams , kitiems šeimynykščiams- kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, nešame dovanų. Šį kartą – pačių pagamintą Kalėdinę eglutę. Tik jūs nepagalvokite, kad buvo lengva tiek popieriukų gabalėlių prikarpyti ! Tad mūsų eglutė, išpuošta mūsų darbu, kaspinais ir sniegu, tvirtai bei oriai ves mus link Naujųjų Metų.
Sveikiname su šv. Kalėdom Jus visus taip pat 🙂

*****************************************************************************************************************************

Kalėdinė Senių Besmegenių Puota atidundėjo į mūsų mokyklą kaip kokia pūga ir papuošė salę nuostabiausiais Seniais Besmegeniais – su mūsų pačių vardais. Kieno Senis Besmegenis didžiausias ? Ogi kurio vardas ilgiausias !
Šventėje matėme lėlių teatro “Vieni juokai” spektaklį “Užkrosnio pasakaitė”, sutikom Kalėdų senelį, su juo šokom, dainavom ir džiuginom išmoktais eilėraščiais, įvairiom mįslėm. Nustebinom tėvelius – jiems dainavom Kalėdų giesmę “Sueikit vaikeliai” .
Nuostabi vis tik buvo mūsų šventė – tiek linksmų veidelių matyti nuotraukose. Namučio nešėmės kas ilgesnį, kas trumpesnį savo Senį Besmegenį – koks vardas, toks ir vargas… Kai kuriems teko ir žeme vilkti 🙂 Puikuojasi dabar jie mūsų namuose ir primena , kokia triukšmingai pašėlusi buvo mūsų Kalėdinė Šventė. Jau laukiame kitų metų 🙂

*****************************************************************************************************************************
Mūsų mokykla dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse “TEGUL MEILĖ LIETUVOS DEGA MŪSŲ ŠIRDYSE” vasario 16-osios dienos proga , kurį organizavo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus. Siuntėme darbus į Lietuvą dviem didžiuliais siuntiniais ir labai laukėme konkurso rezultatų.
Mokiniai labai stengėsi: darė vitražus, raižinius, liejo akvarelę, karpė – juk jų darbai bus eksponuojami Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodų salėje !
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui paskelbus piešinių konkurso rezultatus, mūsų mokykla buvo paminėta kaip aktyviausiai dalyvavusi mokykla :
“Bene aktyviausiai pasirodė Londono Lituanistinė ir menų mokykla „Moksliukas”, atsiuntusi daugiau kaip šešiasdešimties norėjusių dalvauti vaikų piešinius. „Dėkojame, kad turime galimybę dalyvauti Jūsų organizuotame konkurse Vasario 16-osios proga. Mūsų mokyklos mokiniai nepaprastai kruopščiai ruošėsi šiam konkursui. Kai kurie pirmą kartą apskritai išgirdo, kas yra ir ką reiškia ši data, kadangi didžioji dalis lankančiųjų yra gimę Didžiojoje Britanijoje” – teigė Lituanistinio skyriaus vadovė Gytė Eismontienė .”


****************************************************************************************************************************************
Belaukiant šv. Velykų : ne tik mokomės, bet ir dirbam visokių darbelių.Kaip smagu namo parsinešti Rojaus paukščių ,bumbulėlių- kiškučių, raižytų kiaušinių, vitražų 🙂


****************************************************************************************************************************************


****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************
Švenčiame Mamyčių dieną

Tau, mano Mamyte, gražiausi gražiausi žiedai !
Nupiešiu skaisčią saulę,
Tau džiaugsmo nieks nedrums.
Juk Tu viena pasauly
Esi brangiausia mums !
Jums, mielos mūsų Mamytės, patys gražiausi vaikų sukurtieji žiedai, Jums – mūsų dovanos ir džiaugsminga daina, kad tik Jūs nepaliautumėt šypsotis. Bet tikriausiai smagiausia šventės dalis vis tik buvo pašėlusi polkutė su Mamytėm. Ot tai trypėm, ot tai dūkom 🙂 Dar ilgai galvose skambėjo “Param pararam” 🙂


****************************************************************************************************************************************
Mamyčių šventė

Tema: Pagarba mamai.

Tikslai: ugdyti vaikuose meilės , pagarbos jausmą savo artimiesiems; žadinti estetinį jausmą, lavinti saviraiškos poreikį,skatinti atsakomybės jausmą.

Per lietuvių kalbos pamokas vaikai piešė ir užrašė sveikinimus mamytei, mokėsi atmintinai eilėraščius, daineles, vaidinimus ir ratelius.
Šventės metu trečiokai vaidinino pasaką „Kaip genys eglę kirto” . Deklamavo S. Nėries eilėraštį “Senelės pasaka”
Antrokai dainavo dainelę ” Meilė kantri” ž. pagal 1 Kor. 13, 4-8 (Muz. Daivos Bauerienės)

Šokome ratelius „ Graži mūsų šeimynėlė” , „Kepė, kepė močia blynus”, „Oi sukas tai sukas gėlyčių ratukas” (muz. Dzidoliko).

Priešmokyklinukai padainavo linksmą dainelę „Du meškiukai” (muz. ir ž. A. Girkantaitės) ir „Saulė žemę atrakino” (muz. ir ž. E. Tolvaišienės).

Pirmokai parodė inscenizaciją Vilmos Varkulevičienės „Kaip debesėlis užaugo”, padainavo dainelę „Žalia žirniuko lopšinė” (muz. ir ž. Daivos Bauerienės).

Buvo skaitomi padėkos žodžiai, skirti motinoms.

Po programėlės vaikai pasveikino mamytes gėlės žiedeliu ir savo padarytomis atvirutėmis, vaišinosi arbata, sumuštiniais, saldumynais.


****************************************************************************************************************************************
Švenčiame Tėčių dieną

Tie tėvai- tai tikras džiaugsmas, kaip gerai, kad jie šalia !
Kas galėtų ginčytis, kad nuostabiausia estafetė būna tada, kai tavo partneris – tavo tėtis ? Oi, buvo linksmybių, kada reikėjo šokinėti kartu, kuo greičiau numušti balioną. O kai Tėčiai nešė iš smagumo klykiančius savo vaikus ( kai kuriais atvejais nešė net po du ), dundėjo visas mūsų centras !
Vaikučių veideliai švietė iš džiaugsmo ir pasididžiavimo savo Tėčių greitumu bei stiprumu. Tad dovanojo vaikai savo mylimiems Tėčiams kruopščiausiai padarytas atvirutes/marškinius, parašytus laiškus, dainavo dainą, kuri buvo tokia greita, kad išmokti tikrai reikėjo didelių pastangų. Tačiau ko nepadarysi dėl geriausio pasaulyje draugo – savo Tėvelio 🙂


***************************************************************************************************************************************
Pažymėjimų įteikimo šventė 2014/2015 m.m.

Mokslo metų užbaigimo bei pažymėjimų įteikimo šventėje mus lydėjo Draugystės tema. Tarp visų pasirodymų tikriausiai labiausiai visiems patiko šeštokių Rūtos ir Emos pačių sukurtas mini pantomimos vaidinimas pagal dainą “Dvi draugės” – tikra tiesa, draugės ir pasipyksta, ir už kasyčių pasitampo, bet svarbiausia -susitaiko. Visa salė mirguliavo mūsų pačių gamintais aitvarais, kuriuos būtinai parsinešę namo po šventės leisime į padangę kartu su draugais. Juk vasara – nuostabių draugysčių metas !