Tikslai ir uždaviniai

  • Išmokyti vaiką taisyklingai lietuviškai kalbėti, rašyti ir skaityti – vis tik dauguma tėvelių atveda vaikus norėdami, kad jie išmoktų šių pagrindinių dalykų.
  • Lietuvių kalbos ir literatūros mokyti bei mokinių gebėjimus vertinti pagal adaptuotas Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos parengtas  programas.
  • Išmokyti vaiką sklandžiai reikšti savo mintis lietuviškai tiek raštu, tiek žodžiu. Mokiniai rašo daug rašinėlių ir mokyklos stenduose eksponuojami visi, ne tik gražiausi ir geriausi. Taipogi rašomi ir siunčiami laiškai į Lietuvą – močiutėms, draugams, giminaičiams. Pamokų metu vaikai kuria vaidinimus, vaidina vieni kitiems perskaitytus tekstus.
  • Sudaryti galimybes vaikams atsiskleisti savo gebėjimais. Tai ypač svarbu pačių mažiausiųjų  grupėse bei paruošiamosiose klasėse, kur vaikas gali atsiskleisti savo darbeliuose, piešiniuose, žaisdamas ir vaidindamas. Tuo pat metu tobulindamas lietuvių kalbos kalbinius įgūdžius bei plėsdamas  žodyną.
  • Skatinti vaikus kalbėti ir mąstyti lietuviškai ne vien pamokų metu, bet ir namuose. Šiam tikslui pasiekti po kiekvienos pamokos vaikams užduodami namų darbai – jų užduotys yra aiškios, o atlikti namų darbai tikrinami ir vertinami individualiai.
  • Raginti vaikus laisvalaikiu rinktis skaityti lietuvišką knygą. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Londone įsikūrusiu lietuvišku knygynu Knygnesys.co.uk .Taip pat yra mokyklos biblioteka.
  • Vienas iš nuostabiausių mokyklos tikslų – padėti lietuvių vaikams atrasti lietuvaičių draugų.
  • Lituanistinio skyriaus klasėje mokosi ne daugiau nei 16 mokinių.
  • Mokslo metų pabaigoje mokiniai gauna Pažymėjimus, žiūrint kokią klasę yra baigę.