Dėmesio dėmesio! 2023 metai – tai “Moksliuko” Jubiliejiniai metai! Nes mums sukanka net 20 gyvavimo metų! Į “Moksliuko” gimtadienio šventę yra kviečiami visi, kurie kažkuriuo metu buvote arba tebesate mūsų mokyklos dalimi, t.y. buvę bei dabartiniai mokytojai, moksleiviai, tėvai, šeimos nariai bei draugai.

Ypač norėtume pamatyti pirmųjų laidų moksleivius ir išgirsti apie jų patirtį mokantis lietuvių kalbos.

Šventė vyks lapkričio 11d., šeštadienį, 12.00-14.00 val. Lietuvių krikščionių bažnyčios patalpose, adresu:

698 Woolwich Road, Woolwich, SE7 8LQ.

Ateikite kartu pasidžiaugti mūsų švente! Jūsų laukia linksma programa, susitikimas su buvusiu ir dabartiniu mokytojų kolektyvu, svečiai iš ambasados, o taip pat karšti gėrimai su šventiniu tortu.

Iki pasimatymo!