Lituanistinės ir menų mokyklos „Moksliukas“ 2023m. finasavimas ir atsiskaitymas už panaudotas lėšas.

2023m. mūsų mokykla gavo iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 11,040.00 eurų, kurie buvo skirti lituanistinio švietimo programai vykdyti. Suma, kurią mūsų mokykla gavo, priklausė nuo užregistruotų Mokinių registre vaikų skaičiaus bei vykdomos programos apimties.

Pagal sutartį, sudarytą tarp mokyklos ir LR ministerijos, tinkamos finansuoti išlaidos yra tos, kurios patirtos nuo 2023m. sausio 1d. iki 2023m. gruodžio 31d. ir kurios yra skirtos: 1. patalpų nuomai ir/ar išlaikymui (mokesčiams už vandenį, energiją, komunalines ir ryšio paslaugas), 2. lituanistinio švietimo vykdytojo darbui atlyginti, 3. būtinų ugdymo priemonių įsigijimui ar nuomai (vadovėliams, pratyboms, plakatams ir kt.), 4. valiutos keitimui ir banko paslaugų mokesčiams.

Lituanistinė ir menų mokykla „Moksliukas“ šiais metais gautas finasavimo lėšas panaudojo mokytojų algoms padengti. Tai padėjo mums nepadidinti tėvų apmokestinimo už mokslus, nežiūrint to, kad mokesčiai už elektrą ir dujas žymiai pakilo nuo praeitų metų rudens. Mūsų nuostata buvo nepakelti tėvams mokesčio ir tuo neapsunkinti šeimų finansiškai. LR skirtas finansavimas padėjo išlaikyti kvalifikuotus pedagogus kiekvienoje klasėje, nežiūrint to, kad kai kuriose klasėse yra po nedaug mokinių. Taipogi, finansavimas padėjo išlaikyti atskiras pagal amžių ir programą klases, kas yra tiesiogiai susiję su kokybišku lietuvių kalbos mokymu.

Iš nuosavų lėšų mokykla šiais metais padengė mokesčius už patalpų nuomą, kanceliarines priemones, naują printerį, spausdinimo popierių, rengė šventes ir kt.

Iš viso mokykla gavo iš Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 11,040.00 eurų. Nuo 2023m sausio 1d. iki 2023m. gruodžio 31d. mokytojų atlyginimams panaudojo 11,966.66 eurų. Mokykla iš savo lėšų panaudojo 926.66 eurų mokytojų atlyginimams.

Jeigu yra su finansavimu susijusių klausimų, kreipkitės į mokyklos finansininkę Svetlaną Karpavičienę: 07515000110, arba vadovę: Ilianą Makarauskienę: 07737761713.