Konferencija tėveliams/mokytojams apie žodžių svarbą.

Mieli tėveliai/globėjai,
Lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla “Bitė” mūsų mokyklos tėvelius kviečia prisijungti ir dalyvauti jų organizuojamoje konferencijoje. Žemiau pridedame  atsiųstą kvietimą bei galimybę registruotis.
*******************************************************************************************************************
 Lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla “Bitė” kviečia dalyvauti konferencijoje
 “Žodis žeidžia, žodis gydo. Žodžio svarba edukacinėje ir namų aplinkoje”.

Konferencija skirta tėvams ir globėjams, mokytojams ir darželių auklėtojams. Apžvelgsime, kokiais būdais kviečiame vaikus mokytis, pažinti, atrasti. kokių žodžių vartojame juos kviesdami į žinių pasaulį? Kokie žodžiai yra svarbūs mūsų šeimose – kaip bendraujame tarpusavyje. Kaip mūsų kalba lemia, kokie esame ir kokiais galime tapti?

Logopedai apžvelgs aktualiausius sutrikimus bei pasiūlys tam tikrų metopdų, kaip su kalbos surikimais susidoroti. Apie kalbos vystymąsi dvikalbėje aplinkoje kalbės Nabiah Sohail (anglų kalba).
Numatyti praktiniai užsiėmimai mažose grupėse.
Kviečiame registruotis jau dabar ir laukaime atvykstančių!  ”
http://www.mokyklabite.co.uk/naujienos
Registracija (būtina) :
edsolutions.cro@gmail.com
tel.: 07 525 638 254
Kvietimas bite