Vaikų vasaros stovyklos Lietuvoje 2018 metais

Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas
Švietimo mainų paramos fondo įgyvendinamas projektas
“Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk”
kviečia užsienio lietuvių vaikus atvykti į vasaros stovyklas Lietuvoje

Kada? 2017-2020 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais

Apie stovyklas
Galimos stovyklų temos:
 etninė kultūra,
 verslumas,
 ugdymas karjerai,
 sveika gyvensena,
 pilietiškumas ir tolerancija,
 gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo
ugdymas (STEAM)

Kas gali dalyvauti? 7 – 18 metų amžiaus ne Lietuvoje gyvenantys lietuvių kilmės vaikai.

Kaip dalyvauti? Nuo balandžio mėnesio vidurio ieškoti stovyklos www.tapk.lt
registruotis stovyklų aprašyme nurodytais kontaktais.

Aktualu – Reikalinga turėti dokumento, patvirtinančio lietuviškąją kilmę, kopiją (pvz.:
Lietuvių bendruomenės patvirtinimas, Lietuvos piliečio paso kopija ar kt.)

Užsienio lietuvių vaikams, gyvenantiems ne Lietuvoje, kompensuojama 30 % poilsio kainos (vietų
skaičius ribotas, todėl rekomenduojama registruotis anksčiau).

Visa informacija apie stovyklas yra čia: https://www.tapk.lt/veiklos/vasaros-stovyklos