Sveikiname su rugsėjo 1-ąja

Mieli tėveliai/globėjai, vaikai bei mokytojai,
Sveikiname jus su rugsėjo 1-ąja, Žinių ir mokslo diena!
Kviečiame į Lituanistinės mokyklos registraciją, kuri vyks rugsėjo 7-8 d., Canning town patalpose, adresu: 1 Radland rd, E16 1LN, 17.00-20.00 val.
Iki greito!