2014m. vaikų vasaros stovyklos

Siunčiame informaciją apie vaikų vasaros stovyklas Lietuvoje bei atrinktus 2014-2015  m. projekto TAPK stacionarių vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatorius.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kompensuoja 50 % poilsio kainos užsienio lietuvių vaikams, gyvenantiems ne Lietuvoje.

Dėl registracijos, dalyvavimo vaikų vasaros poilsio stovyklose ir kitais aktualiais klausimais prašome kreiptis į stovyklų organizatorius.

Linkime puikių vasaros įspūdžių Lietuvos vaikų vasaros poilsio stovyklose!

Daugiau informacijos apie vasaros stovyklas rasite projekto tinklapyje www.tapk.lt

Stovyklų sąrašas, kontaktai ir kt. informacija lentelėje:

Stovyklos organizatoriaus pavadinimas

Interneto svetainė

Stovyklos pavadinimas

1 dienos kaina litais *

vietų skaičius

Labdaros fondo “Vienybė”

www.latgaja.lt

Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla „Lietuvos atgaja“ – Smarliūnai

32,50

30

VšĮ “Frageta”

www.vasaros-stovyklos.lt

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykla „Merkurijus“

32,50

30

VšĮ “Vaikų poilsis”

www.vaikupoilsis.com;

www.zilvitis.eu

„Pasaka“, VMP „Žilvitis“

32,50

30

VšĮ “Vaikų poilsis”

www.vaikupoilsis.com

Raganė

29,00

30

VšĮ “Gintaro poilsiavietė”

www.stovyklagintaras.lt

Viešoji įstaiga „Gintaro poilsiavietė“

32,50

30

VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“

www.vaikupoilsis.com

„Berčiūnų ateitininkų stovykla“

30,00

30

UAB “Bačkonys”

www.backonys.lt

„Tolieja“

32,50

30

Labdaros fondo “Vienybė”

www.latgaja.lt

Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla „Lietuvos atgaja“ – Zelva

32,50

30

Ukmergės švietimo centras

http://www.usc.lt/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=15

www.kaltanenai.eu

Veprių vaikų vasaros poilsio stovykla, Kaltanėnų vaikų vasaros poilsio stovykla

30,00

30

* Bendra pamainos kaina skaičiuojama: pamainos dienų skaičių padauginus iš 1 d.kainos

Jeigu turėsite daugiau klausimų, prašome rašyti Elvyrai Buzienei Elvyra.buziene@smm.lt