Mieli tėveliai/globėjai, mokiniai bei mokyklos mokytojos,

Noriu padėkoti, kad buvau Lituanistinės ir menų mokyklos Moksliukas dalimi 19 metų nuo jos įkūrimo pradžios, jog galėjau prisidėti prie jūsų vaikų lietuvių kalbos tobulėjimo, turėjau privilegiją matyti juos augančius ir besikeičiančius. Buvo nuostabu su jumis ir jūsų vaikais bendrauti, dalintis sava patirtimi ir žiniomis. Buvo labai gera vadovauti ir kurti mokyklą, kurioje vaikai galėtų augti ne tik lietuvių kabos žiniomis, bet ir gerai jaustis. Dėkoju nuostabiosioms mokyklos mokytojoms už galimybę kartu dirbti, jūs esate nepakartojamos! Linkiu Jums kuo dideliausios sėkmės ir tariu visiems sudie.

Šilčiausi linkėjimai.

Gytė Eismontienė