Lituanistinė ir menų mokykla, įsikūrusi Londone

Lituanistinės ir menų mokyklos “Moksliukas” bendrasis ir pagrindinis tikslas – padėti ugdytiniui atsiskleisti kaip asmenybei įvairiose jo pasirinktose ugdymo srityse: ar tai būtų mokantis groti pasirinktu muzikos istrumentu, ar mokantis lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos ar kultūros.

Šiuo metu mokykloje “Moksliukas” veikia du skyriai: